MRS-23 Troškovi pozajmljivanja

Troškovi pozajmljivanja koji se mogu direktno pripisati stjecanju, izgradnji ili proizvodnji kvalificiranog sredstva predstavljaju sastavni dio troška nabavke tog sredstva. Ostale troškove pozajmljivanja treba priznati kao rashod. Troškovi pozajmljivanja su kamate i drugi troškovi koje subjekt ima u vezi s pozajmljivanjem sredstava. MRS 23 daje uputstva kako mjeriti troškove pozajmljivanja, naročito kada se troškovi stjecanja, izgradnje ili proizvodnje finansiraju sredstvima koja je subjekt pozajmio za opće namjene.

Godina: