MRS-11 Ugovori o građenju (povučen iz uporabe 1.1.2018. radi objave MSFI 15)

Godina: