MRS-10 Događaji nakon izvještajnog perioda

MRS-om 10 se propisuju:

  • slučajevi kada subjekt treba da uskladi svoje finansijske izvještaje za događaje nastale nakon izvještajnog perioda; i 
  • podatke koje subjekt treba da objavi o datumu na koji je odobreno izdavanje finansijskih izvještaja i o događajima nastalim nakon izvještajnog perioda. 

Događaji nakon izvještajnog perioda su oni, i povoljni i nepovoljni, događaji koji nastaju između kraja izvještajnog perioda i datuma kada je odobreno objavljivanje finansijskih izvještaja. Mogu se razlikovati dvije vrste događaja:

  • događaji koji pružaju dokaz o uslovima koji su postojali na kraju izvještajnog perioda (događaji koji zahtijevaju usklađivanje); i 
  • događaji koji ukazuju na uslove koji su nastali nakon izvještajnog perioda (događaji koji ne zahtijevaju usklađivanje). 

Subjekt je dužan uskladiti iznose koje je priznao u svojim finansijskim izvještajima tako da odražavaju događaje koji se usklađuju, ali ne i usklađivati iznose koje je priznao u svojim finansijskim izvještajima za događaje koji ne zahtijevaju usklađivanje. Ako su izvještaji nakon izvještajnog perioda koji ne zahtijevaju usklađivanje značajni, MRS propisuje obavezu objavljivanja. 

 

Godina: