Međunarodni Kodeks etike za profesionalne računovođe, izdanje 2022

Ovaj  priručnik  zamjenjuje  izdanje  Priručnika  Međunarodnog  etičkog  kodeksa  za  profesionalne 
računovođe (s  Međunarodnim  standardima  neovisnosti) za   2021. godinu i uključuje sljedeće izmjene
koje će stupiti na snagu u prosincu 2022. godine:
•  Izmjene koje se odnose na  usluge  bez izražavanja uvjerenja  (NAS) i odredbe Kodeksa povezane 
s naknadama. 
•  Izmjene  za  rješavanje  objektivnosti  pregledavatelja  kvalitete  angažmana  (EQR)  i  drugih 
primjerenih pregledavatelja.
•  Usklađujuće izmjene i dopune Kodeksa vezane uz upravljanje kvalitetom  koje su izdane kao 
rezultat finalizacije paketa standarda upravljanja kvalitetom Odbora za međunarodne standarde 
revidiranja i izražavanja uvjerenja (IAASB).
Odobrene promjene koje još nisu stupile na snagu
Izdanje  Priručnika  za 2022.  godinu  sadržava  izmijenjenu  definiciju subjekta od javnog interesa (eng. 
PIE) u kojoj se, među ostalim, navodi širi popis kategorija PIE, uključujući novu kategoriju "subjekt 
čijim se vrijednosnim papirima javno trguje" koja zamjenjuje kategoriju "subjekt uvršten na burzu".
Izmijenjena definicija PIE-a i povezane odredbe stupit će na snagu za revizije financijskih izvještaja za 
razdoblja koja počinju na ili nakon 15. prosinca 2024. godine. Prijevremeno usvajanje će biti dopušteno.
Promjene su objavljene na internetskim stranicama IESBA-e u travnju 2022.
Promjene koje će stupiti na snagu u 2024. godini odrazit će se na e-Kodeks u 2024. godini.
Promjene Kodeksa izdane nakon travnja 2022. godine i nacrti za raspravu
Za informacije o najnovijim promjenama i radi pribavljanja konačnih objava nakon travnja 2022.  godine 
ili  nacrta  za  raspravu  koji  su  u  postupku  rasprave  posjetite  internet  stranicu  IESBA 
www.ethicsboard.org.