Međunarodna smjernica revizijske prakse 1000 - Posebna razmatranja u reviziji financijskih instrumenata

Godina: