Konceptualni okvir za financijsko izvještavanje

Konceptualni okvir uređuje osnovne koncepte financijskog izvještavanja kojima se Odbor vodi prilikom izrade MSFI-jeva. On pomaže konceptualnu dosljednost standarda i da se sličnim transakcijama računovodstveno pristupa na isti način, kako bi se ulagačima, zajmodavcima i ostalim vjerovnicima pružile korisne informacije. 

Pored toga, Konceptualni okvir pomaže poduzećima izraditi računovodstvene politike za transakcije koje nisu predviđene ni jednim MSFI-jem i, u još širem smislu, pomaže dionicima da razumiju i tumače standarde.

Godina: