JAVNI POZIV ZA STJECANJE PROFESIONALNOG ZVANJA OR U RAČUNOVODSTVENOJ PROFESIJI U BIH

 

Ispitni rok 14.-18.11.2022.

I.

Kandidati za stjecanje profesionalnog zvanja ovlašteni revizor (OR), a koji su od ranije registrirani putem online aplikacije, potrebno je da učine sljedeće:

 1. Izvršiti prijavu putem aplikacije (s korisničkim imenom i lozinkom koji su Vam poslani početkom 2022. i koje koristite kod provjere podatka na profilu CR) (Pogledaj upute)
 2. Prijaviti ispit najkasnije do 24.10.2022 https://app.srr-fbih.org/  (Pogledaj upute) 
 3. Uplatiti ispit najkasnije do 24.10.2022 (Pogledaj točku III.) 

II.

Kandidati koji se prvi put prijavljuju za stjecanje profesionalnog zvanja OR kao i kandidati koji su se ranije prijavili ili su izlazili na ispite za navedeno zvanje, a nisu registrirani putem online aplikacije dužni su napraviti sljedeće: 

1. Prijavit se u online sustav (s korisničkim imenom i lozinkom koji su Vam poslani početkom 2022. i koje koristite kod provjere podatka na profilu CR)  https://app.srr-fbih.org/ 

Unutar profila provjeriti postojeće podatke i iskazati interes za stjecanje Ovlašteni revizor (OR).

Nakon toga potrebno je priložiti/učitati sljedeće dokumente:

 • Diplomu o završenom univerzitetskom školovanju;
 • Presliku certifikata za certificiranog računovođu (CR)
 • Presliku važeće licence za CR
 • Presliku osobne/lične iskaznice

Upisani/potvrđeni podaci na korisničkom profilu kao i  priložena dokumentacija bit će pregledana od strane Saveza i ako ista bude odobrena stići će obavijest na e-mail korisnika da se može pristupiti prijavi ispita. 

U nastavku su upute za prijavu ispita (Pogledaj upute)  

Rok za prijavu i uplatu ispita je 24.10.2022. (Pogledaj točku III.) 
 

2. Nakon toga potrebno je učiniti sljedeće:

Izlistati/isprintati detalje prijave (doći će na e-mail korisnika) 
 

Poslati putem pošte, zaključno sa 5.10.2022., sljedeće dokumente:

 • Izlistane/isprintane detalje prijave
 • Ovjerenu presliku diplome o završenom školovanju;
 • Ovjerenu presliku certifikata za CR i presliku važeće licence za CR
 • Dokaz o uplati članarine za 2022. u iznosu od 50,00 KM
 • Potvrdu o praktičnom iskustvu   

na adresu:

Savez računovođa, revizora i financijskih djelatnika Federacije BiH
Kneza Višeslava b.b, PP 132, 88000 Mostar 
s naznakom prijava za stjecanje zvanja OR  
Pristigla dokumentacija se ne vraća.

Napomene:

 • Inozemne diplome o stjecanju školske spreme moraju biti nostrificirane u BiH, osim diploma stečenih na teritoriji zemalja bivše SFRJ do 27. 4. 1992. godine.
 • Potrebno završeno formalno obrazovanje i praktično iskustvo propisani su Odlukom u uvjetima stjecanja zvanja u računovodstvenoj profesiji u BiH broj 186-6/19.
 • Praktično iskustvo može se stjecati prije, tijekom ili nakon polaganja ispita, s tim da kandidat ne može steći profesionalno-stručno zvanje dok ne ispuni zahtjeve u svezi s praktičnim iskustvom.

III.

Sukladno Instrukciji o uvjetima polaganja ispita broj: 53-1/22 od 10.5.2022. , između ostalog, propisano je da ispitu može pristupiti samo kandidat s dokazom o uplati članarine entitetskom Savezu i naknade za ispit, a koji se pravovremeno prijavio za polaganje ispita i izvršio uplate.

Visina naknade za polaganje ispita i rokovi za uplate

Cijena polaganja je 200,00 KM po pojedinačnom predmetu i uplaćuje se na transakcijske račune Saveza 24.10.2022., a koji su otvoreni kod:

UniCredit Bank BH
Broj: 3381002202148245 i 
Sparkasse Bank BH
Broj:  1990490058318678

s naznakom imena, prezimena i adrese osobe koja polaže ispite.

Visina i rok za uplatu članarine

Članarina za 2022. iznosi 50,00 KM te se također uplaćuje na ranije navedene uplatne račune najkasnije do  1.10.2022. s naznakom članarina za 2022., broj certifikata,  uključujući ime i prezime certificiranog člana. 

Osobe koje su uplatile članarinu za 2022. godinu prilikom podnošenja zahtjeva za redukciju ispita ili kao certificirani članovi Saveza nisu dužni ponovno uplaćivati članarinu, obzirom da ista vrijedi za cijelu godinu. 

Sve navedene uplate će biti evidentirane u online sustav najkasnije u roku od 5 dana od dana uplate. Po obradi i evidentiranju uplata, u sustavu će se moći vidjeti polje s označenim uplatama za ovaj ispitni rok.

IV.

Ukoliko kandidati žele odgoditi uplaćeni ispit to mogu učiniti osobno u korisničkom profilu najkasnije do 24.10.2022.

Sve naknadne odgode ili ne dolazak na ispit moraju se pravdati sukladno Instrukciji o uvjetima polaganja ispita broj: 53-1/22 od 10.5.2022. u protivnom uplate će se smatrati iskorištenim.

V.

Nepravovremeno dostavljena dokumentacija (za nove kandidate) i izvršene uplate nakon roka neće se uzeti u razmatranje, odnosno kandidati neće moći pristupiti polaganju ispita.

 

U Mostaru, 14. 9. 2022.