IFRIC-7 Primjena prepravljanja po MRS 29 Finansijsko izvještavanje u hiperinflacijskim privredama

U skladu s MRS-om 29, financijski izvještaji subjekta čija funkcionalna valuta je hiperinflacijska moraju se iskazati u obliku tekuće mjerne jedinice na datum financijskog izvještaja (odnosno, moraju se uskladiti za inflaciju). Usporedne podatke za prethodno razdoblje (razdoblja) treba ponovo iskazati u istoj tekućoj mjernoj jedinici. IFRIC tumačenje 7 pojašnjava na koji način subjekt treba prepraviti svoje financijske izvještaje u prvoj godini hiperinflacije.

Godina: