IFRIC-5 Prava na udjele koja proizlaze iz fondova za demontažu i obnovu imovine te sanaciju životne sredine

IFRIC tumačenje 5 određuje na koji način bi subjekti trebali obračunati svoje udjele u fondovima za demontažu, uklanjanje, obnavljanje i sanaciju okoliša. Tumačenje se bavi i time kako bi subjekti trebali obračunati eventualna prava na primitak naknade od takvih fondova i sve obveze uplate dodatnih udjela. 

Godina: