IFRIC-23 Neizvjesnost u pogledu postupanja s porezom na dobit

IFRIC tumačenje 23

Moguće su nejasnoće u pogledu načina primjene poreskih propisa na određene transakcije i okolnosti, odnosno toga da li će poreski organ prihvatiti neko konkretno poresko postupanje društva. MRS 12 Porez na dobit uređuje na koji način obračunavati tekući i odgođeni porez, ali ne i kako odraziti učinke nesigurnosti. IFRIC tumačenje 23 navodi zahtjeve u dodatku onima koje propisuje MRS 12 tako što uređuje kako uvažiti učinke nesigurnosti pri obračunavanju poreza na dobit. 

Godina: