IFRIC-22 Transakcije u stranim valutama i avansno plaćanje naknada

IFRIC tumačenje 22 daje pojašnjenja o tome koji devizni kurs koristiti kod transakcija koje uključuju avansno plaćanje ili primanje naknada u stranoj valuti. 

Godina: