IFRIC-21 Pristojbe

IFRIC tumačenje 21 pojašnjava to kada subjekti trebaju priznati obveze za pristojbe koje je uvela država, osim konkretno pobrojanih kao što su porezi i izrečene novčane i druge kazne. Primjenjujući ovo tumačenje, subjekt treba priznati obvezu kada provodi aktivnost koja povlači plaćanje pristojbi propisanih zakonom ili drugim propisima. Ako obvezujući događaj traje tijekom nekog vremenskog razdoblja, obvezu treba priznavati progresivno. U slučaju da obveza nastane uslijed dosezanja nekog minimalnog praga, treba je priznati u trenutku kada se taj prag dosegne. 

 

Godina: