IFRIC-20 Troškovi uklanjanja otkrivke u fazi proizvodnje površinskog kopa

IFRIC tumačenje 20 se bavi obračunavanjem troškova uklanjanja otpadnog materijala rudnika kako bi se moglo pristupiti nalazištima mineralne rude. Ta aktivnost je poznata kao 'uklanjanje otkrivke'. Određene aktivnosti uklanjanja otkrivke mogu dati upotrebljivu sirovinu koju je moguće prodati, te osigurati pristup dubljim slojevima materijala s većim postotkom rude.

Subjekt troškove te aktivnosti uklanjanja otkrivke treba iskazati u skladu s načelima iz MRS-a 2 u mjeri u kojoj ona daje upotrebljivu sirovinu. Troškove aktivnosti uklanjanja otkrivke kojima se poboljšava pristup rudi treba priznati kao stalno 'sredstvo po osnovu uklanjanja otkrivke' ako se zadovolje propisani kriteriji, u suprotnom ih treba priznati kao rashod. IFRIC tumačenje 20 daje uputstva u pogledu raspodjele u slučajevima kada troškove aktivnosti uklanjanja otkrivke i dobivene sirovine nije moguće zasebno odrediti. 

 

Godina: