IFRIC-2 Udjeli članova zadružnih subjekata i slični instrumenti

Primjenjujući IFRIC tumačenje 2, ako član u zadružnom subjektu ima pravo da zatraži otkup udjela u tom subjektu za novac, subjekt te udjele u pravilu treba klasificirati kao obvezu. Ako, međutim, subjekt ima bezuvjetno pravo odbiti otkup udjela, odnosno kada važeći lokalni zakoni, propisi ili temeljni akt subjekta u datom trenutku zabranjuju otkup udjela, te udjele treba klasificirati kao kapital.

Godina: