IFRIC-17 Raspodjela nenovčane imovine vlasnicima

IFRIC tumačenje 17 oslovljava način na koji bi subjekt trebao obračunati raspodjelu nenovčane imovine vlasnicima ili raspodjelu kod koje subjekt svojim vlasnicima ponudi izbor da prime novac umjesto nenovčane imovine. Tumačenje pojašnjava da u oba slučaja subjekt treba priznati obvezu nakon što je dividenda valjano odobrena i više ne podliježe diskrecijskoj odluci subjekta. 

Obvezu raspodjele nenovčane imovine u vidu dividende treba mjeriti po fer vrijednosti neto imovine koja se raspodjeljuje. Kod procjenjivanja obveze raspodjele u slučajevima kada je vlasnicima ponuđen izbor da u zamjenu prime novac treba uzeti u obzir fer vrijednost obje ponuđene mogućnosti i vjerojatnost izbora vlasnika za svaku od njih. U oba slučaja, obvezu treba ponovo mjeriti na kraju svakog izvještajnog razdoblja i na datum namire, te sve promjene priznati direktno u kapital.  

 

Godina: