IFRIC-16 Zaštita neto ulaganja u inostrano poslovanje

IFRIC tumačenjem 16 pojašnjavaju se tri osnovna pitanja u vezi sa zaštitom neto ulaganja u inozemno poslovanje, točnije to da: 

  • prezentacijska valuta ne stvara rizik koji proizilazi iz valutne izloženosti na koji bi subjekt mogao primijeniti računovodstvo zaštite. U skladu s tim, matica smije odrediti kao zaštićeni rizik samo tečajne razlike proizašle iz razlike između funkcijskih valuta matice i njenog inozemnog poslovanja; 
  • zaštitni instrumenti kod zaštite neto ulaganja u inozemno poslovanje mogu biti u posjedu bilo kojeg subjekta unutar grupe, ne samo matice; 
  • subjekt treba primijeniti MSFI 9 kako bi odredio iznose koji se reklasificiraju na dobit ili gubitak od rezerve za prevođenje stranih valuta u odnosu na zaštitni instrument. 
Godina: