IFRIC-12 Sporazumi o koncesijama za usluge

IFRIC tumačenje 12 pojašnjava da operator ne može priznati danu infrastrukturu u sklopu svojih nekretnina, postrojenja i opreme jer ne uživa pravo na kontrolu nad uporabom infrastrukture. Operator koji pruža usluge gradnje ili nadogradnje dužan je priznati nematerijalnu imovinu do iznosa bezuvjetnog ugovornog prava na primitak novca u zamjenu za svoje usluge. Sva s ovim povezana objavljivanja su uređena SIC tumačenjem 29.

MRS 19 ograničava iznos viškova proisteklih iz planova definiranih primanja koje subjekti smiju priznati kao imovinu. IFRIC tumačenjem 14 se pojašnjava na koji način subjekti trebaju primijeniti te zahtjeve. Pored toga, da bi se zaštitili učesnici u mirovinskim planovima, u mnogim područjima pravne nadležnosti, zakoni ili ugovorni uvjeti propisuju minimalne doprinose koje poslodavci moraju uplaćivati za potrebe svojih mirovinskih ili drugih planova definiranih primanja. Tumačenjem se oslovljava i odnos između tih minimalnih iznosa doprinosa i limita u pogledu mjerenja imovine ili obveza planova definiranih primanja iz MRS-a 19.

 

Godina: