IFRIC - 1 Promjene postojećih obaveza demontaže, obnavljanja i sličnih obaveza

MSFI-jevi nalažu subjektima da početno priznaju svoje obveze demontaže i uklanjanja imovine, obnavljanja mjesta na kojem je bila smještena i sanacije okoliša ujedno u trošak imovine i u obvezu. Tumačenje prije svega oslovljava to na koji način subjekt treba obračunati sve naknadne promjene u mjerenju obveza koje bi mogle proistječi iz (a) promjene vremena nastanka ili iznosa troškova demontaže, obnove i sanacije ili iz (b) promjene sadašnje tržišno utemeljene diskontne stope.

Godina: