3/2021
novi
Obavijest oko objave IFAC-ovih publikacija
novi
Uvod u MSUK 1
novi
Uvod u MSUK 2
novi
Uvod u MRevS 220
10/2019
novi
Odluka o objavljivanju MRevs_ SRRFBiH 2019 _
novi
2019_MRevS540Izmijenjeni_final
novi
2019_MSIU3000IZmijenjeni_final
2/2019
novi
Odluka o objavljivanju MRevs_ SRRFBiH 2019_hr
novi
MRevS250-izmijenjeni
novi
MRevS800-izmijenjeni
novi
MRevS805-izmijenjeni
novi
MRevS810-izmijenjeni
5/2017
novi
Objašnjenje odluka o objavi i primjeni MRevS 2017
4/2017
novi
Odluka o objavljivanju MRevs_ SRRFBiH 2017
3/2017
novi
MRevS 720 (izmijenjen) – Revizorove odgovornosti u vezi s ostalim informacijama
novi
MRevS 706 (izmijenjen) – Točke za isticanje pitanja i točke za ostala pitanja u izvješću neovisnog revizora
novi
MRevS 705 (izmijenjen) – Modifikacije mišljenja u izvješću neovisnog revizora
novi
MRevS 700 (izmijenjen) – Formiranje mišljenja i izvješćivanje o financijskim izvještajima
novi
MRevS 570 (izmijenjen) – Vremenska neograničenost poslovanja
novi
MRevS 260 (izmijenjen) – Komuniciranje s onima koji su zaduženi za upravljanje
novi
MRevS 701 (novi) – Priopćavanje ključnih revizijskih pitanja u izvješću neovisnog revizora
12/2015
novi
Međunarodni revizijski standard 315 (izmijenjen)
novi
Međunarodni revizijski standard 610 (izmijenjen)
novi
Međunarodni standard za angažmane uvida 2400 (izmijenjen)
2/2013
5/2012
novi
Međunarodni revizijski standardi
novi
Međunarodni standardi kontrole kvalitete
novi
Međunarodne smjernice revizijske prakse
novi
Međunarodni okvir za angažmane s izražavanjem uvjerenja
novi
Međunarodni standardi za angažmane uvida
novi
Međunarodni standardi za angažmane s izražavanjem uvjerenja
novi
Međunarodni standardi za povezane usluge

Union of Accountants, Auditors and Financial Workers of Federation of Bosnia and Herzegovina is a full member of Accountancy Europe


Komisija RRBiH


prijava

Prijave ispita