Bosanski
Hrvatski
SrpskiSAVEZ RAČUNOVOĐA, REVIZORA I FINANCIJSKIH DJELATNIKA
FEDERACIJE BiH


Sjedište Saveza:
Mostar, Kneza Višesalava bb, SPC Orca
Tel.: 036 318 660; 334 189
Fax.: 036 334 184
E-mail: info@srr-fbih.org
srrfbih.mostar@gmail.com

Ured u Sarajevu:
Isevića sokak 4,
Tel: 033/572-651
Fax: 033/572-650

e-mail:
srrfbih@hotmail.com

sarajevo@srr-fbih.org

© 2006 SAVEZ RAČUNOVOĐA, REVIZORA I FINANCIJSKIH DJELATNIKA F BIH