Savez računovođa, revizora i financijskih radnika, Federacije Bosne i Hercegovine, je udruženje građana za poticanje ostvarivanja i unaprjeđenja funkcije računovodstva i revizije i stručne odgovornosti računovodstvenih radnika i revizora prilikom obavljanja poslova računovodstva i revizije.

Savez računovođa, revizora i financijskih radnika Federacije Bosne i Hercegovine su osnovali: Udruženje-Udruga računovođa i revizora Federacije Bosne i Hercegovine, JAFIS i Udruga računovođa i financijskih radnika Herceg Bosne. Savez je registriran kod Federalnog ministarstva pravde pod registracijskim brojem 669 od 14. maja 2003. godine. Shodno odredbama člana 16. stava 3. Zakona o računovodstvu i reviziji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine", broj 32/05) smatra se profesionalnim tijelom i ima prava i ovlaštenja da:

1. vrši certificiranje i licenciranje lica iz računovodstvene profesije,
2. provodi kontinuiranu profesionalnu edukaciju. Jedna od aktivnosti Saveza je recertifikacija ovlaštenih revizora, budući da je na osnovu Odluke Komisije za računovodstvo i reviziju Bosne i Hercegovine broj 05/07 od 07.11. 2005 godine, Komisija za računovodstvo i reviziju Bosne i Hercegovine je svoja ovlaštenja za izdavanje certifikata za ovlaštene revizore iz čl. 6. st. 2. pod b) Zakona o računovodstvu i reviziji Federacije Bosne i Hercegovine, prenijela na Savez računovođa i revizora Federacije Bosne i Hercegovine.

Ciljevi Saveza su:
1. unaprijediti i podržavati međunarodne računovodstvene standarde u praksi, pod čim se podrazumijeva usklađenost ponašanja i rada svih profesionalnih računovođa, revizora i financijskih radnika s Kodeksom etičkih normi ponašanja i Međunarodnim standardima revizije izdanim od strane Međunarodne Federacije računovođa ( IFAC), kao i Međunarodnim računovodstvenim standardima, izdanim od strane Međunarodnog odbora za računovodstvene standarde (IASB);
2. unaprijediti interese Saveza;
3. unaprijediti, razviti i poboljšati obrazovanje u oblasti računovodstva shodno međunarodnim standardima;
4. poticanje primjene suvremenih metoda i tehnika u računovodstvu i financijama;
5. unaprijediti usklađivanje nastavnog plana u računovodstvu i reviziji na svim univerzitetima u F BiH shodno međunarodno priznatim standardima;
6. osigurati i provoditi obuku, testiranje, certificiranje i licenciranje računovođa u F BiH shodno smjernicama izdanim od strane IFAC-a i UNCTAD-a;
7. uspostavljanje veza s drugim udruženjima i drugim organizacijama radi zajedničkog djelovanja u ostvarivanju određenih ciljeva.

Sjedište Saveza je u Mostaru, u ulici Kneza Višesalava bb, SPC Orca.

 

© 2006 SAVEZ RAČUNOVOĐA, REVIZORA I FINANSIJSKIH RADNIKA FEDERACIJE BIH