Bosanski
Hrvatski
Srpski
Aktualnosti
03/2014.
Odluka o visini članarine za 2014.
02/2014.
Objašnjenje o izradi i predaji financijskih izvještaja po godišnjem obračunu za razdoblje I – XII 2013. godine
01/2014.
Obavijest CR-ovjera financijskih izvještaja za 2013.
11/2013.
Javni poziv potencijalnim izvođačima KPE u 2014.
11/2013.
Potvrda o samoedukaciji za 2013.
02/2012.
Zaključak o davanju suglasnosti na tumačenje
02/2012.
Javni poziv za obuku za 2013. godinu
02/2013.
Javni poziv izdavačima časopisa za 2013. godinu
02/2012.
Odluka o visini članarine za 2013. godinu
01/2013.
Objašnjenje o izradi i predaji financijskih izvješća za 2012. godinu
01/2013.
Javni poziv izvođačima KPE u 2013.
12/2012.
Potvrda o samoedukaciji 2012.
06/2012.
Obavijest o izradi i predaji financijskih izvještaja po polugodišnjem obračunu za razdoblje I. - VI. 2012. godine
06/2012.
Prijave za iskazivanje interesa za izlazak na ispit za stjecanje zvanja ovlašteni procjenitelj
05/2012.
Objavljeni Kodeks etike za profesionelne računovođe i Međunarodni revizijski standardi.
05/2012.
Informacije oko stjecanja zvanja Ovlaštenog intrenog revizora i Ovlaštenog procjenitelja imate u linku Stjecanje novih zvanja- Akti"
04/2012.
Sve informacije oko stjecanja novih zvanja možete pronaći na linku "Stjecanje novih zvanja"
03/2012.
JAVNI POZIV vršiteljima nadzora kontinuirane profesionalne edukacije
01/2012.
Objašnjenje o izradi i predaji FI o godišnjem obračunu za razdoblje I-XII 2011.
01/2012.
Obavijest članovima o evidencijskim knjižicama 2012-2014
12/2011.
Javni poziv ekspertima
12/2011.
Upustvo o načinu prijavljivanja za izvođenje KPE
12/2012.
Prijava za izvođenje KPE (Obrazac)
01/2011.
Kontni okvir za banke i druge financijske/finansijske organizacije
01/2011.
Kontni okvir za investicijske/investicione fondove
01/2011.
Kontni okvir za društva za osiguranje i reosiguranje
01/2011.
KONTNI OKVIR ZA GOSPODRASKA DRUŠTVA
12/2010.
Shema preknjižavanja

12/2010.

Savez računovođa, revizora i financijskih djelatnika FBiH primljen u IFAC

Savez računovođa, revizora i financijskih djelatnika Federacije Bosne i Hercegovine je ispunio sve neophodne standarde za uključivanje u rad Međunarodne asocijacije računovođa (IFAC - International Federation of Accountants). To je jednoglasno potvrđeno na zasjedanju IFAC-ovog Savjeta 05. 11. 2010. godine u Kuala Lumpuru, Malezija.

Prezumi cijeli tekst
Recertificiranje revizora
Javni poziv za revizore
Odluka 0507 Komisije

Recertificiranje i licenciranje računovođa
Zahtjev-recertificiranje

Arhiva - kontni planovi
Odluka o KP za poduzeća
Kontni plan za poduzeća
Banke - novi kontni plan
Osiguranja - kontni plan

Arhiva - odluke
Odluka o visini članarine za 2010. godinu
Preporuka u vezi podnošenja polugodišnjeg financijskog izvještaja nadležnim institucijama
Odluka o visini članarine za 2009. godinu
Odluka o licenciranju za 2009. godinu
Odluka o licenciranju redovna
Odluka o licenciranju novi
Odluka o licenciranju koji nisu
Poziv za članarinu za 2008. godinu

© 2006 SAVEZ RAČUNOVOĐA, REVIZORA I FINANCIJSKIH DJELATNIKA F BIH