Bosanski
Hrvatski
Srpski
Aktualnosti
02/2017.
Zatjev za učlanjenje
Odluka o objavi i primjeni MSFI / MRS 2017

01/2017.
- Obavijest o uplati nakande za redukciju ispita i dostvi zahtjeva za izdavanje certifikata

12/2016.
- Javni poziv potencijalnim izvođačima KPE za 2017.
- Zahtjev za ponovno ocjenjivanje testa - 2016-1
- Rezultati testiranja CRT
- Rezultati testiranja CR-BOLONJA
- Rezultati testiranja CR-EF
- Rezultati testiranja CR-OSTALI
- Rezultati testiranja OR
16.11.2016.
Savez računovođa, revizora i financijskih djelatnika Federacije Bosne i Hercegovine stekao status punopravnog člana Međunarodne federacije računovođa (IFAC - International Federation of Accountants)

Poziv za sudjelovanje na virtualnoj radionici Svjetske banke za Ovlaštene revizore >>>

11/2016.

- Instrukcija o uvjetima polaganja ispita
- Rapored testiranja za CRT-Mostar i Sarajevo
- Raspored testiranja za CR- Mostar i Sarajevo
- Raspored testiranja za OR- Mostar i Sarajevo

- Rezultati usmenog dijela ispita 20.10.2016.
- Zaključak o prolongiranju roka za redukciju ispita
10/2016.
- Rezultati pisanog ispita 20. 10. 2016.
- Obavijest o uplati za ispitni rok 14.-18. 11. 2016.

Potvrda o samoedukaciji za 2016.
Poziv za uplatu članarine za 2016. i uvjeti za izdavanje licence za 2017.
09/2016.
- Javni poziv za dostavu dokumentacije za ispitni rok u studenom/novembru 2016.
- Prijave
- Odluka o prolongiranju roka za dostavu dokumentacije za redukciju ispita
- Odluka o visini naknade za obradu zahtjeva
- Odluka o uvjetima za stjecanje zvanja u računovodstvenoj profesiji BiH
- Pravilnik o uvjetima i postupku redukcije ispita
- Odluka o visini naknada za priznavanje zvanja i ispita
07/2016.
- Odluka o visini članarine za 2016.
- Odluka o roku za plaćanje članarine za 2016.
12/2015.
- Javni poziv potencijalnim izvodjacima KPE 2016.
11/2015.
- Potvrda o samoedukaciji 2015.
08/2015.
- Obavijest članovima računovodstvene i revizijske profesije - poziv za uplatu članarina
06/2015.
- Objašnjenje o izradi i predaji financijskih izvještaja po polugodišnjem obračunu za period I-VI 2015. godine.
6. Poziv za dostavljanje ponuda za reviziju FI-2014.
03/2015.
- Odluka o visini članarine za 2015. godinu
- Raspored održavanja pripremne nastave za ovlaštene procjenitelje
- Javni poziv za obuku kandidata za ispitne rokove u svibnju i studenom
- Odluka o organiziranju ispitnog roka u svibnju i studenom
01/2015.
Objašnjenje o izradi i predaji financijskih izvještaja po godišnjem obračunu za 2014. godinu
12/2014.
Javni poziv potencijalnim izvođačima KPE-2015.
11/2014.
Potvrda o samoedukaciji 2014.
08/2014.
Javni poziv kandidatima za prijavu Ovlašteni procjenitelj
- Prijava
- Izjava
07/2014.
Objašnjenje o izradi i predaji FI I-VI 2014.
06/2014.
Obavjest o izvanrednom ispitnom roku
05/2014.
Odluka o organiziranju izvanrednog ispitnog roka 2014.
05/2014.
Javni poziv kandidatima za iskazivanje interesa za stjecanje profesionalnog zvanja Ovlašteni procjenitelj - 2 generacija

Prijava za iskazivanje interesa za stjecanje profesionalnog zvanja Ovlašteni procjenitelj

05/2014.
Poziv za dostavljanje ponude za reviziju financijskih izvještaja Saveza za 2013. godinu
03/2014.
Odluka o visini članarine za 2014.
02/2014.
Objašnjenje o izradi i predaji financijskih izvještaja po godišnjem obračunu za razdoblje I – XII 2013. godine
01/2014.
Obavijest CR-ovjera financijskih izvještaja za 2013.
11/2013.
Javni poziv potencijalnim izvođačima KPE u 2014.
11/2013.
Potvrda o samoedukaciji za 2013.


ARHIVA
Recertificiranje revizora
Javni poziv za revizore
Odluka 0507 Komisije

Recertificiranje i licenciranje računovođa
Zahtjev-recertificiranje

Arhiva - odluke
Odluka o visini članarine za 2010. godinu
Preporuka u vezi podnošenja polugodišnjeg financijskog izvještaja nadležnim institucijama
Odluka o visini članarine za 2009. godinu
Odluka o licenciranju za 2009. godinu
Odluka o licenciranju redovna
Odluka o licenciranju novi
Odluka o licenciranju koji nisu
Poziv za članarinu za 2008. godinu

© 2006 SAVEZ RAČUNOVOĐA, REVIZORA I FINANCIJSKIH DJELATNIKA F BIH